Wyświetlanie komunikatu z zarządzanego komponentu bean z komponentem okna dialogowego potwierdzenia primefaces

na mojej stronie próbuję wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia po kliknięciu przycisku. W oknie dialogowym potwierdzenia użyłem komunikatu atrybutu, aby go wyświetlić, ten komunikat jest brany pod uwagę po kliknięciu przycisku. Więc zrobiłem to tak:

 <p:commandButton value="Delete" update="testPlanetree" id="deleteBtn" 
  disabled="#{projectTestManagementMB.disable}" oncomplete="deleteConfirmation.show()"
  action="#{projectTestManagementMB.testFn}"/>


 <p:confirmDialog id="confirmDialog" message="# 
 {projectTestManagementMB.deleteConfirmationMsg}" 
  header="Confirming Deleting Process" severity="alert" 
  widgetVar="deleteConfirmation"> 

  <p:commandButton id="confirm" value="Yes Sure" update="messages"  
   oncomplete="deleteConfirmation.hide()"  /> 

   <p:commandButton id="decline" value="Not Yet" 
    onclick="deleteConfirmation.hide()" type="button" />  

   </p:confirmDialog> 

ProjectTestManagementMB Managed Bean:

  private String deleteConfirmationMsg;//with getters and setters 
  public void testFn(){
    deleteConfirmationMsg="do you want to delete ...";
  }

Problem polega na tym, żedeleteConfirmationMsg nigdy nie przyjmuj wartości „czy chcesz usunąć ...” (zawsze jest pusta)

Każdy pomysł zostanie doceniony

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion