Jak mogę uzyskać kompresję gzip Apache?

Nie mogę zmusić mojej witryny do użycia kompresji gzip.

Ostatnio to oglądałemwideo Chris Coyier na css-tricks.com. W filmie mówi o włączeniu kompresji gzip, aby strony internetowe działały szybciej.

Zgodnie z jego instrukcją, połączyłem się z github przez html5boilerplate.com, skopiowałem kod kompresji gzip z ich pliku .htaccess, wkleiłem go do własnego i przesłałem na moją stronę.

Przetestowałem to przez gzipwtf.com i nie działa. Czy ktoś może mi w tym pomóc?

Mój plik .htaccess wygląda tak:

# ----------------------------------------------------------------------
# Trim www
# ----------------------------------------------------------------------

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^orbitprint.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://orbitprint.com/$1 [L,R=301]

# ----------------------------------------------------------------------
# Gzip compression
# ----------------------------------------------------------------------

<IfModule mod_deflate.c>

 # Force deflate for mangled headers developer.yahoo.com/blogs/ydn/posts/2010/12/pushing-beyond-gzipping/
 <IfModule mod_setenvif.c>
  <IfModule mod_headers.c>
   SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
   RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
  </IfModule>
 </IfModule>

 # Compress all output labeled with one of the following MIME-types
 <IfModule mod_filter.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
                 application/javascript \
                 application/json \
                 application/rss+xml \
                 application/vnd.ms-fontobject \
                 application/x-font-ttf \
                 application/xhtml+xml \
                 application/xml \
                 font/opentype \
                 image/svg+xml \
                 image/x-icon \
                 text/css \
                 text/html \
                 text/plain \
                 text/x-component \
                 text/xml
 </IfModule>

</IfModule>

questionAnswers(10)

yourAnswerToTheQuestion