Jak wymusić odświeżenie wx.Panel?

Próbuję zmodyfikować formanty panelu, zaktualizować go, a następnie kontynuować wykonywanie kodu. Problem polega na tym, że Panel czeka na Idle, zanim się odświeży. Próbowałem oczywiście odświeżyć oraz GetSizer (). Layout () i nawet wysłałem zdarzenie resize do ramki za pomocą metody SendSizeEvent (), ale bezskutecznie. Jestem tutaj zagubiony, trudno mi uwierzyć, że nie ma możliwości wymuszenia przerysowania tego panelu. Oto kod, który zmienia kontrolki:

def HideButtons(self):
    self.newButton.Show(False)
    self.openButton.Show(False)
    self.exitButton.Show(False)
    self.buttonSizer.Detach(self.newButton)
    self.buttonSizer.Detach(self.openButton)
    self.buttonSizer.Detach(self.exitButton)
    loadingLabel = wx.StaticText(self.splashImage, wx.ID_ANY, "Loading...", style=wx.ALIGN_LEFT)
    loadingLabel.SetBackgroundColour(wx.WHITE)
    self.buttonSizer.Add(loadingLabel)
    self.GetSizer().Layout()
    self.splashImage.Refresh()

Czy ktoś inny napotkał coś takiego? A jak to rozwiązałeś?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion