Czy rozumiesz ten impas?

Używam wxPython do mojego GUI. wAppLogic klasa Mam wątek roboczy, który jest uruchamiany w metodzie tej klasy.

To jestGUI klasa:

<code>class GUI:
  _wx_app = None
  _main_window = None
  _app_logic = None

  def start(self):
    # bla bla bla
    self._main_window.Show()
    self._app_logic.begin()
    self._wx_app.MainLoop()

  def _cancel_listener(self):
    """Called from MainWindow, if the user has clicked the cancel
    button."""
    print("I'm leaving this scope.")
    self._app_logic.cancel() # Should cancel the task done in
                 # a second thread.

  def _status_listener(self, status_text):
    """Called often by the worker thread."""
    print("Here I am again.")
    if self._main_window.status.GetLabel() != status_text:
      self._main_window.status.SetLabel(status_text)
</code>

Oto metoda anulowania zAppLogic klasa, która jest wywoływana przez_cancel_listener z góry:

<code>  def cancel(self):
    self._shall_abort = True
    self._thread.join(self._some_time_out)
    assert self._thread.isAlive() == False
</code>

Jakoś istnieje impasjoin iGetLabel (a zatemMainLoop?) zaangażowany, ale tak naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. Czy ktoś ma w tym lepszy wgląd? Byłoby świetnie!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion