Wysyłanie wiadomości HTML za pośrednictwem PEAR podczas używania uwierzytelniania SMTP zwraca błąd

Próbuję wysłać wiadomość HTML, używając uwierzytelniania SMTP do Gmaila w PHP. Oto skrypt, którego używam:

require_once "Mail.php";
require_once 'Mail/mime.php';

$from = "Some Name <[email protected]>";
$to = "Other Name <[email protected]>";
$subject = "This is a test";
$crlf = "\n";

$host = "ssl://smtp.gmail.com";
$port = "465";
$username = "[email protected]";
$password = "mypass";

$headers = array ('From' => $from,
         'Return-Path' => $from,
         'Subject' => $subject);

$smtp = Mail::factory('smtp',
 array ('host' => $host,
  'port' => $port,
  'auth' => true,
  'username' => $username,
  'password' => $password));

$mime = new Mail_mime($crlf);
$mime->setTXTBody("This is a test email message");
$mime->setHTMLBody($body);
$body = $mime->get();
$headers = $mime->headers($headers);

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail)) {
 echo("<p>" . $mail->getMessage() . "</p>");
} else {
 echo("<p>Message successfully sent!</p>");
}

Uwaga: $body to tabela HTML z obrazami i innymi informacjami.

Po wykonaniu skryptu kończy się niepowodzeniem z następującym błędem:

Nie można ustawić nadawcy: Niektóre nazwy [SMTP: Nieprawidłowy kod odpowiedzi odebrany z serwera (kod: 555, odpowiedź: 5.5.2 Błąd składni. C6sm20541406obd.22)]

Oto, co próbowałem zobaczyć, co się dzieje: 1. Używając tego samego skryptu, używając 'Mail' zamiast 'smtp', tj.

$smtp = Mail::factory('Mail');

To działa dobrze. 2. Używając tego samego skryptu bezmime.php, to działa, ale nie pozwala wysłać e-maila w formacie HTML.

Czy ktoś wie, w jaki sposób mogę połączyć te dwa, aby nadal używać uwierzytelniania SMTPi wysłać wiadomość HTML?

EDYTOWAĆ: Oto wysypisko$mime->headers():

[MIME-Version] => 1.0
[From] => Some Name
[Return-Path] => Some Name
[Subject] => This is a test
[Content-Type] => multipart/alternative;
boundary="=_8662996a1f586248545d9f01f48e916d"

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion