Wskaźnik do niekompletnego typu klasy jest niedozwolony

Z jakiegoś powodu nie mogę używać funkcji dołączonych do obiektu, którego chcę użyć. Dodałem komentarz do linii, która nie działa. Jako błąd dostaję „Błąd; wskaźnik do niekompletnego typu klasy jest niedozwolony”. Pomóż

To jest kod w dokter.ccp

int counter = 0;    
for (list<Wielrenner*>::iterator it = wielrenners.begin(); it != wielrenners.end(); it++){
  Wielrenner* wielrennerOB = *it;
  cout << "\nID: " << counter;
  cout << "List size: " << persons.size() << endl;

  wielrennerOB->print(); // This is not working
  counter++;
 } 

To jest kod w wielrenner.h

#ifndef WIELRENNER_H_

#define WIELRENNER_H_

//#include <fstream>

#include "persoon.h"

#include "Onderzoek.h"

class Wielrenner :
public Persoon
{
public:
  Wielrenner(string, string, Adres, string, Datum, Datum, string, int, float, float, float,list<Onderzoek>* );
  ~Wielrenner(void);
  int   getLengte() const;
  float  getGewicht() const;
  float  getVo2max() const;
  float  getMaxVermogen() const;
  list<Onderzoek> getOnderzoekenList();

  void  setLengte(int);
  void  setGewicht(float);
  void  setVo2max(float);
  void  setMaxVermogen(float);
  void  voegOnderzoekToeList(Onderzoek);
  void  showOnderzoeksList();
  void  setOnderzoeksLijst(list<Onderzoek>&);
  void  print();
  void  printFile(ofstream&);


private:
int   lengte;
float  gewicht;
float  vo2max;
float  maxVermogen;
list<Onderzoek> onderzoeken;
};

#endif /* WIELRENNER_H_ */

kod w wielrenner.CCP

using namespace std;
#include <string>

#include "Wielrenner.h"
/*
#include "Onderzoek.h"

*/
Wielrenner::Wielrenner(string voornaam, string achternaam, Adres adres, string telefoon, Datum datumInDienst, Datum geboorteDatum, 
          string persoonType, int lengte, float gewicht, float vo2max, float maxVermogen,list<Onderzoek>* onderzoeken)
    : lengte(lengte), 
  gewicht(gewicht), 
  vo2max(vo2max), 
  maxVermogen(maxVermogen),
  Persoon(voornaam, achternaam, adres, telefoon, datumInDienst, geboorteDatum, persoonType)
{
}


Wielrenner::~Wielrenner(void)
{
}

//setten van gegevens
void  Wielrenner::setLengte(int newLengte){
lengte = newLengte;
}
void  Wielrenner::setGewicht(float newGewicht){
gewicht = newGewicht;
}
void  Wielrenner::setVo2max(float newVo2max){
vo2max = newVo2max;
}
void  Wielrenner::setMaxVermogen(float newMaxVermogen){
maxVermogen = newMaxVermogen;
}
void  Wielrenner::voegOnderzoekToeList(Onderzoek newOnderzoek){
onderzoeken.push_back(newOnderzoek);      
}

void  Wielrenner::showOnderzoeksList(){
int teller=0;

for (list<Onderzoek>::iterator it = onderzoeken.begin(); it != onderzoeken.end();   it++){
  Onderzoek onderzoekOB = *it;
  cout << teller << " - ";
  onderzoekOB.print();
  teller++;
 } 
}

void  Wielrenner::setOnderzoeksLijst(list<Onderzoek>& newOnderzoeksLijst){
onderzoeken = newOnderzoeksLijst;
}

void  Wielrenner::print(){

cout << "(" << persoonID << ") Persoon: " << endl;
cout << persoonType << endl;
cout << voornaam << " " << achternaam << endl;
adres.print();
cout << telefoon << endl;
cout << "Datum in dienst: ";
datumInDienst.print();
cout << "Geboortedatum: ";
geboorteDatum.print();
cout << "> Extra wielrenner gegevens: " << endl;
cout << "Lengte: " << lengte << endl;
cout << "Gewicht: " << gewicht << endl;
cout << "vo2max: " << vo2max << endl;
cout << "maxVermogen: " << maxVermogen << endl;
}
void Wielrenner::printFile(ofstream &myfile){

myfile << persoonID << "\n";
myfile << persoonType << "\n";
myfile << voornaam << " " << achternaam << "\n";
adres.printFile(myfile);
myfile << telefoon << "\n";
datumInDienst.printFile(myfile);
geboorteDatum.printFile(myfile);
myfile << lengte << "\n";
myfile << gewicht << "\n";
myfile << vo2max << "\n";
myfile << maxVermogen << "\n";
}
// returnen van gegevens

int   Wielrenner::getLengte() const{
return lengte;
}
float  Wielrenner::getGewicht() const{
return gewicht;
}
float  Wielrenner::getVo2max() const{
return vo2max;
}  
float  Wielrenner::getMaxVermogen() const{
return maxVermogen;
}
list<Onderzoek> Wielrenner::getOnderzoekenList(){
return onderzoeken;
}

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion