Nie można niejawnie przekonwertować typu „System.Collections.Generic.List <T>” na „System.Linq.IQueryable <T>”

Próbuję utworzyć kwerendę w mojej usłudze domeny (VS 2010 Silverlight Business Application), która zwraca wyniki z odczytów inspekcji, które wyszły jako konkretna wartość, moja baza danych jest ustawiona jako:

<code>Locations
 a) Inspections
   b) InspectionItems
    c) InspectionReadings    
 a) Areas
   b) Inspections
    c) InspectionItems
      d) InspectionReadings
</code>

Tak więc, jak widać, istnieją odczyty inspekcji dla lokalizacji w obszarach i lokalizacjach. Mam POCO o nazwie StatusList:

<code>  public class StatusList
  {
    [Key]
    [Editable(false)]
    public Guid ID { get; set; }

    public string LocationName { get; set; }

    public DateTime LastInspectionDate { get; set; }

    public string Status { get; set; }
  }
</code>

którego używam do zwracania wyników zapytania:

<code>  public IQueryable<StatusList> GetLocationStatus()
  {
    var status = (from location in this.ObjectContext.Locations
           where location.InspectionReadings.Status == value
           orderby a.DateTaken             
           select new LocationStatusList()
           {
             ID = a.ID,
             LocationName = d.Name,               
           }).ToList<StatusList>();
    return status;       
  }
</code>

niestety, zwraca błąd w tytule i nie mam pojęcia, dlaczego lista jest wyraźnie elementem listy i konwertowałem wyniki

<code>.ToList<LocationStatusList>
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion