Czy używanie deklaracji @import jest złą praktyką? [duplikować]

Możliwy duplikat:
Różnica między @import i linkiem w CSS

Czytałem o CSS@import jako zła praktyka i zastanawiałem się nad metodami, których używam.

Obecnie buduję stronę internetową za pomocą WordPress, która importuje arkusze stylów każdej wtyczki przez odnośniki do linków, a główny arkusz stylów jest połączony w ten sam sposób, jednak główny arkusz stylów zawiera obecnie kilka@import deklaracje, które, jak sądzę, powinny być wprowadzane do nagłówkalub do odpowiednich stron, w których są używane (dwie z nich są używane tylko na niektórych stronach).

Czy moje obawy są uzasadnione i jakie są implikacje korzystania z nich@import deklaracje?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion