Zapytanie dotyczące interfejsu API kontaktów Google dla n popularnych kontaktów

Czy istnieje sposób na zapytanie tylko n popularnych kontaktów? na przykład coś takiego:

http://www.google.com/m8/feeds/contacts/default/full?alt=json&max-results=50&popular=true

który zwróci tylko 50 popularnych kontaktów. (jak w kontaktach gmail istnieje 20 popularnych kontaktów).

jeśli nie ma sposobu na zapytanie, czy istnieje sposób na sprawdzenie, które ze wszystkich kontaktów są najbardziej popularne. popularne = więcej aktywności e-mail z nimi niż z innymi.

dzięki.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion