Filtr Django order_by () z wyraźnym ()

Jak mogę zrobićorder_by lubię to ....

p = Product.objects.filter(vendornumber='403516006')\
                   .order_by('-created').distinct('vendor__name')

Problem polega na tym, że mam wielu dostawców o tej samej nazwie i chcę tylko najnowszego produktu dostawcy.

Mam nadzieję, że to ma sens?

Dostałem ten błąd bazy danych:

Wyrażenia SELECT DISTINCT ON muszą odpowiadać początkowym wyrażeniom ORDER BY LINE 1: SELECT DISTINCT ON („search_vendor”. „Name”) „search_product” ...

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion