Dodaj niestandardową kalkulację do sumy koszyka i całkowitej sumy w magento

Pracuję na stronie, na której chcę dodać / odjąć opłatę za całkowitą wartość koszyka i sumę całkowitą. Wypalam to wydarzenie, aby przechwycić szczegóły koszyka.sales_order_save_after. podczas gdy w obserwatorze dostałem cenę za pomocą tego kodu

public function modifyPrice(Varien_Event_Observer $obs)
    {


    $getotal = Mage::helper('checkout')->getQuote()->getGrandTotal();
    $totals = Mage::getSingleton('checkout/session')->getQuote()->getTotals(); 
    $subtotal = $totals["subtotal"]->getValue();
}.

Ale nie wiem, jak dodać / odjąć kwotę z całości i odpowiednio zaktualizować. Z góry dziękuję

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion