Gtk-WARNING **: Ustawienia regionalne nie obsługiwane przez bibliotekę C. podczas korzystania z kilku modułów Pythona (mayavi, spectral)

Zaktualizowałem MacBooka do Mavericks, ponownie zainstalowałem Macports i wszystkie moduły Pythona 2.7, których zwykle używam. Podczas uruchamiania Pythona otrzymuję następujące wiadomości:

podczas importowania mlab:

from mayavi import lab

(process:1146): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library. Using the fallback 'C' locale.

podczas uruchamiania polecenia mlab, takiego jak mlab.mesh (), otwiera się okno wyświetlania, nie wyświetla żadnej zawartości i zawiesza się.

Nie otrzymuję tego komunikatu podczas importowania spektralnego, ale otrzymuję go podczas uruchamianiaview_cube() okno wyświetlania pokazujące kostkę obrazu, zawiesza się, ale pokazuje kostkę danych. Wygląda na to, że coś jest nie tak z Xterm, ale nie mogę tego zrozumieć. Jak mogę zapobiec zamarznięciu okna wyświetlacza i pozbyć się Gtk-WARNING?

Sprawdziłem locale ilocale -a, ale nie widziałem niczego niezwykłego: ustawienia regionalne:

locale
LANG=
LC_COLLATE="C"
LC_CTYPE="C"
LC_MESSAGES="C"
LC_MONETARY="C"
LC_NUMERIC="C"
LC_TIME="C"
LC_ALL=

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion