Jak wysłać obraz z jednego działania do drugiego w systemie Android?

Mam imageView w jednej klasie i po kliknięciu na obraz Wyświetl się okno dialogowe, które ma dwie opcje, aby zrobić zdjęcie z kamery lub otworzyć galerię zdjęć urządzenia. Chcę wysłać obraz z jednej klasy do drugiej, aby mógł pojawić się w ImageView. Szukam od wielu godzin, ale mam tylko wysyłanie danych tekstowych z jednej klasy do drugiej.Czy ktoś może powiedzieć o wysyłaniu obrazu z jednej klasy do drugiej?

To jest kod z klasy nadawcy, który zrobi zdjęcie.

  takeImg.setOnTouchListener(new OnTouchListener() {

      public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
        // TODO Auto-generated method stub
        if(event.getAction() == event.ACTION_UP)
        {
          i=new Intent(android.provider.MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
          startActivityForResult(i,cameraData);
        }
        return true;
      }
    });
  }
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if(resultCode==RESULT_OK)
    {
      Bundle extras=data.getExtras();
      bmp=(Bitmap)extras.get("data");
    }
  }

Za wszelką pomoc dzięki

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion