Mastermind algorytm minimax

Próbuję zaimplementować w Pythonie algorytm Donalda Knutha do łamania kodu masterminda w nie więcej niż 5 ruchach. Sprawdziłem mój kod kilka razy i wydaje się, że podąża on za algorytmem, jak podano tutaj:http://en.wikipedia.org/wiki/Mastermind_(board_game)#Five-guess_algorithm

Jednak dostaję, że niektóre tajemnice wymagają 7 lub nawet 8 ruchów. Oto kod:

#returns how many bulls and cows there are
def HowManyBc(guess,secret):
  invalid=max(guess)+1
  bulls=0
  cows=0
  r=0
  while r<4:
    if guess[r]==secret[r]:
      bulls=bulls+1
      secret[r]=invalid
      guess[r]=invalid
    r=r+1
  r=0
  while r<4:
    p=0
    while p<4:
      if guess[r]==secret[p] and guess[r]!=invalid:
        cows=cows+1
        secret[p]=invalid
        break
      p=p+1
    r=r+1  
  return [bulls,cows]

# sends every BC to its index in HMList
def Adjustment(BC1):
  if BC1==[0,0]:
    return 0
  elif BC1==[0,1]:
    return 1
  elif BC1==[0,2]:
    return 2
  elif BC1==[0,3]:
    return 3
  elif BC1==[0,4]:
    return 4
  elif BC1==[1,0]:
    return 5
  elif BC1==[1,1]:
    return 6
  elif BC1==[1,2]:
    return 7
  elif BC1==[1,3]:
    return 8
  elif BC1==[2,0]:
    return 9
  elif BC1==[2,1]:
    return 10
  elif BC1==[2,2]:
    return 11
  elif BC1==[3,0]:
    return 12
  elif BC1==[4,0]:
  return 13
# sends every index in HMList to its BC
def AdjustmentInverse(place):
  if place==0:
    return [0,0]
  elif place==1:
    return [0,1]
  elif place==2:
    return [0,2]
  elif place==3:
    return [0,3]
  elif place==4:
    return [0,4]
  elif place==5:
    return [1,0]
  elif place==6:
    return [1,1]
  elif place==7:
    return [1,2]
  elif place==8:
    return [1,3]
  elif place==9:
    return [2,0]
  elif place==10:
    return [2,1]
  elif place==11:
    return [2,2]
  elif place==12:
    return [3,0]
  elif place==13:
    return [4,0]  
# gives minimum of positive list without including its zeros  
def MinimumNozeros(List1):
  minimum=max(List1)+1
  for item in List1:
    if item!=0 and item<minimum:
      minimum=item
  return minimum

#list with all possible guesses
allList=[]
for i0 in range(0,6):
  for i1 in range(0,6):
    for i2 in range(0,6):
      for i3 in range(0,6):
        allList.append([i0,i1,i2,i3])
TempList=[[0,0,5,4]]
for secret in TempList:
  guess=[0,0,1,1]
  BC=HowManyBc(guess[:],secret[:])
  counter=1
  optionList=[]
  for i0 in range(0,6):
    for i1 in range(0,6):
      for i2 in range(0,6):
        for i3 in range(0,6):
          optionList.append([i0,i1,i2,i3])
  while BC!=[4,0]:
    dummyList=[] #list with possible secrets for this guess
    for i0 in range(0,6):
      for i1 in range(0,6):
        for i2 in range(0,6):
          for i3 in range(0,6):
            opSecret=[i0,i1,i2,i3]
            if HowManyBc(guess[:],opSecret[:])==BC:
              dummyList.append(opSecret)
    List1=[item for item in optionList if item in dummyList]
    optionList=List1[:] # intersection of optionList and dummyList
    item1Max=0
    for item1 in allList:
      ListBC=[] # [list of all [bulls,cows] in optionList
      for item2 in optionList:
        ListBC.append(HowManyBc(item1[:],item2[:]))
      HMList=[0]*14 # counts how many B/C there are for item2 in optionList
      for BC1 in ListBC:
        index=Adjustment(BC1)
        HMList[index]=HMList[index]+1
      m=max(HMList)#maximum [B,C], more left - less eliminated (min in minimax)
      maxList=[i for i, j in enumerate(HMList) if j == m]
      maxElement=maxList[0] #index with max
      possibleGuess=[]
      if m>item1Max: #max of the guesses, the max in minimax
        item1Max=m
        possibleGuess=[i[:] for i in optionList if  AdjustmentInverse(maxElement)==HowManyBc(item1[:],i[:])]
        nextGuess=possibleGuess[0][:]
    guess=nextGuess[:]
    BC=HowManyBc(guess[:],secret[:])
    counter=counter+1

Dostaję:

dla licznika [5, 3, 3, 4] wynosi 7

dla licznika [5, 4, 4, 5] wynosi 8

Gdyby ktoś mógł pomóc, bardzo bym to docenił!

Dzięki, Mike

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion