OSTRZEŻENIE: apscheduler.scheduler: Wykonanie zadania pominięte: maksymalna liczba uruchomionych wystąpień (1)

W moim kodzie uruchamiam zadanie crona, które jest uruchamiane co pięć sekund i od tego czasu otrzymuję to samo OSTRZEŻENIE.

to jest api, którego użyłem:

sched.add_cron_job(test_3, second="*/5")

I dostaję ostrzeżenie:

WARNING:apscheduler.scheduler:Execution of job "test_3 (trigger: cron[second='*/5'], next run at: 2013-11-28 15:56:30)" skipped: maximum number of running instances reached (1)

Próbowałem dać 2-minutową przerwę, ale nie rozwiązuje problemu ..... Pomóż mi przezwyciężyć ten problem ..

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion