Co jest lepsze: PooledConnectionFactory lub CachingConnectionFactory?

Używamy Springa (3.2.4) z ActiveMQ (5.8.0) w Tomcat (7.0.41) i nie jest jasne, jakie jest najlepsze użycie. Chcemy użyć JmsTemplate do produkcji i MessageListenerContainer do odbierania wiadomości.

Czy powinniśmy używać buforowania po stronie odbiornika? (powiązany link)
Działa CachingConnectionFactory z ActiveMQ i przełączaniem awaryjnym? (powiązany link)
Musisz ustawić useAsyncSend = "true", gdy korzystamy z PooledConnectionFactory? (powiązany link)

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion