Jak mogę podzielić listę ArrayList na kilka list?

Zobacz następującą ArrayList:

List<Integer> values = new ArrayList<Integer>();
values.add(0);
values.add(1);
values.add(2);
values.add(3);
values.add(4);
values.add(5);
values.add(6);

Więc mamy:

integerList.size(); // outputs 7 elements

Muszę pokazaćWykres Google następująco:

http://chart.apis.google.com/chart?chs=300x200&chd=t:60,-1,80,60,70,35&cht=bvg&chbh=20,4,20&chco=4C5F2B,BED730,323C19&chxt=y&chxr=0 , 0,500

Aby wygenerować jego wartości, po prostu dzwonię

StringUtils.join(values, ","); // outputs 0,1,2,3,4,5,6

Zdarza sięobsługuje do Szerokość 1000 pikseli. Więc jeśli mam wiele wartości, muszę podzielić moją tablicę ArrayList na inne ArrayLists, aby wygenerować inne wykresy. Coś jak:

Integer targetSize = 3; // And suppose each target ArrayList has size equal to 3

// ANSWER GOES HERE
List<List<Integer>> output = SomeHelper.split(values, targetSize);

Jakiego pomocnika powinienem użyć, aby osiągnąć swój cel?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion