Próbuję stworzyć klasę o nazwie „List”, ale funkcja list () ją łamie

class List {
  public function hello()
  {
    return "hello";
  }
}

$list = new List;

echo $list::hello();

Daje błąd:

PHP Parse error: syntax error, unexpected 'List' (T_LIST), expecting identifier (T_STRING) in /home/WtGTRQ/prog.php on line 3

Zmiana „List” na „Lizt” rozwiązuje problem.

Niestety to rozumiemFunkcje php nie uwzględniają wielkości liter, ale naprawdę nie chcę, aby obiekt List był obiektem Lizta ... Czy jest jakiś sposób na obejście tego bez zmiany nazwy mojej klasy?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion