Czy są jakieś przeszkody w języku C ++, które uniemożliwiają adaptację zakresów D?

To pytanie krzyżowe C ++ / D. TheJęzyk programowania D mazakresy że - w przeciwieństwie do bibliotek C ++, takich jakBoost.Range- nie są oparte na parach iteratorów. OficjalnyC ++ Ranges Study Group wydaje się, że został ugrzęznięty w przybijaniu specyfikacji technicznej.

Pytanie: czy obecny C ++ 11 lub nadchodzący C ++ 14 Standard ma jakieś przeszkody, które uniemożliwiają adaptację zakresów D - jak również odpowiednio rozszerzoną wersję<algorithm>- Hurt?

Nie znam wystarczająco D ani jego zakresów, ale wydają się one leniwe i można je komponować, a także są w stanie zapewnić nadzbiór algorytmów STL. Biorąc pod uwagę ich roszczenia do sukcesu dla D, byłoby bardzo miło mieć jako bibliotekę dla C ++. Zastanawiam się, jak istotne unikalne cechy D (np. Miksy łańcuchowe, jednolita składnia wywołań funkcji) miały na celu wdrożenie jego zakresów i czy C ++ może naśladować to bez zbytniego wysiłku (np. C ++ 14constexpr wydaje się dość podobny do oceny funkcji kompilacji D)

Uwaga: Szukam technicznych odpowiedzi, a nie opinii, czy zakresy D są właściwym projektem, aby mieć je jako biblioteka C ++.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion