gprof: Jak wygenerować wykres połączeń dla funkcji w bibliotece współdzielonej, która jest połączona z programem głównym

Pracuję w środowisku Linux. Mam dwa pakiety źródłowe 'C' train i test_train.

skompilowany pakiet train generuje libtrain.sotest_train prowadzi do libtrain.so i generuje wykonywalny test pociągu

Teraz chcę wygenerować wykres wywołania za pomocą gprof, który pokazuje sekwencję wywołań funkcji w programie głównym, jak również te wewnątrz libtrain.so

Kompiluję i łączę zarówno pakiety z opcją -pg, jak i poziom debugowania wynosi o0. Po wykonaniu ./train-test generowany jest gmon.out. Wtedy robię:

$ gprof -q ./train-test gmon.out

Tutaj wyjście pokazuje wykres wywołań funkcji w teście pociągu, ale nie w libtrain.so

Jaki może być problem?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion