Jak usunąć nagłówek w ramce danych?

Chcę usunąć nagłówek z ramki danych, którą mam. Przeczytałem dane z pliku csv, a następnie je przetransponowałem, ale utworzył nowy nagłówek, który jest nazwą pliku i wierszem, z którego pochodzą dane w pliku.

Oto przykład ramki danych df:

   a.csv.1  a.csv.2  a.csv.3  ...
 x    5     6     1  ...
 y    2     3     2  ... 

Chcę usunąć wiersz a.csv.n, ale kiedy próbujędf <- df[-1,] usuwa wiersz x, a nie górę.

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion