Czy literały łańcuchowe kończące się terminatorem zerowym zawierają dodatkowy terminator zerowy?

Na przykład:

char a[] = "abc\0";

Czy standard C mówi o innym bajcie wartości0 musi być dołączony, nawet jeśli ciąg ma już zero na końcu? Więc jestsizeof(a) równy 4 lub 5?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion