Opencv zwielokrotnia skalar i macierz

Próbowałem osiągnąć coś, co powinno być banalne i trywialneMatlab.

Chcę po prostu osiągnąć coś takiego jak:

cv::Mat sample = [4 5 6; 4 2 5; 1 4 2];
sample = 5*sample;

Po czym próbka powinna być po prostu:

[20 24 30; 20 10 25; 5 20 10]

próbowałemscaleAdd, Mul, Multiply i nie zezwalają na mnożnik skalarny i wymagają macierzy tego samego „rozmiaru i typu”. W tym scenariuszu mógłbym utworzyć Matrycę Ones, a następnie użyć parametru skali, ale wydaje się to bardzo obce

Każda prosta prosta metoda byłaby świetna!

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion