Sprawdź, czy aplikacja jest kompilacją ad-hoc | dev | app-store w czasie wykonywania

Chciałbym to sprawdzić pod kątem informacji o kompilacji na ekranie debugowania. Czy istnieje sposób na sprawdzenie tego w czasie wykonywania?

Zdaję sobie sprawę, że mogłem ustawić flagi kompilatora dla kompilacji lub podobnych, ale jeśli istnieje istniejąca metoda, którą mógłbym wykorzystać, chciałbym to wykorzystać.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion