Automatyzacja sieci z C ++

Musimy wykonać dość skomplikowaną automatyzację sieci z poziomu aplikacji C ++ (zaloguj się do aplikacji, wykonaj pewne czynności, wyloguj się), ale wydajność jest naprawdę ważna, więc szukamy opcji.

Czy istnieje sposób na kierowanie WebKitem lub innymbezgłowy silnik bezpośrednio z C ++, bez potrzeby stosowania kilku dodatkowych warstw (np. selen + webdriver + komunikacja sieciowa + ...)? Może Chromedriver?

Jeśli opcja 1 nie jest możliwa, jaki jest najbardziej optymalny sposób uruchamiania WebDriver (z prawdziwą przeglądarką) z C ++?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion