Różny wynik SQL z tym samym zapytaniem w PHP i MySQL

Po szybkim wyszukiwaniu nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, więc publikuję nowy.

Muszę więc stworzyć widok w bazie danych MySQL z interfejsu WWW (używając PHP).

Używam frameworka PEAR do połączenia z MySQL (5.0.26)

Mam żądanie SQL:

CREATE VIEW test AS SELECT cswc.code_de_la_copie, cswc.service_de_reference, cswc.libelle_de_la_copie, cswc.direction_de_securite_logique
FROM  pressi_copiesServiceWithCibles cswc LEFT OUTER JOIN pressi_servicesReferenceWithCibles srwc ON cswc.service_de_reference = srwc.code_du_service
WHERE cswc.cible is null
  AND (srwc.cible LIKE '%£DOMAIN£%' OR srwc.cible LIKE '%$DOMAIN$%');

Kiedy wykonuję to żądanie bezpośrednio w lokalnej bazie danych MySQL, otrzymuję wynik z 470 liniami.

Jednakże, kiedy wykonam to żądanie w moim kodzie PHP, mam inny wynik (mam 386 wierszy) i nie wiem dlaczego!

$values['request'] = "SELECT cswc.code_de_la_copie, cswc.service_de_reference, cswc.libelle_de_la_copie, cswc.direction_de_securite_logique
FROM  pressi_copiesServiceWithCibles cswc LEFT OUTER JOIN pressi_servicesReferenceWithCibles srwc ON cswc.service_de_reference = srwc.code_du_service
WHERE cswc.cible is null
  AND (srwc.cible LIKE '%£DOMAIN£%' OR srwc.cible LIKE '%$DOMAIN$%');";

$baseView = "test";

$sqlView = 'CREATE VIEW '.$baseView.' AS '.$values['request'];
$res =& $this->mdb2->query($sqlView);
if (PEAR::isError($res)) {
   return false;
}

Ponadto stworzyłem już 6 widoków bez tego problemu (ten sam wynik w PHP i MySQL)

Dziękuję za pomoc

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion