html5 wymagał, aby walidator nie działał z przyciskiem typu wejścia =

Oto mój kod html

<form id="form1" runat="server">
<input id="q" required />
<input id="btn" type="submit" value="Search">
</form>

Użyłem html5 wymaganych walidatorów pól, działa, ale z powrotem. więc zmodyfikowałem kod w następujący sposób, aby uniknąć odesłania

<form id="form1" runat="server">
<input id="q" required />
<input id="btn" type="button" value="Search">
</form>

Ale wymagany walidator nie działa

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion