C #: Pobieranie liczby wierszy / kolumn za pomocą programu ExcelPackage

Muszę czytać i zapisywać dane z arkusza kalkulacyjnego Excel. Czy istnieje metoda na ustalenie, ile wierszy / kolumn w danym arkuszu używa programu ExcelPackage? Mam następujący kod:

FileInfo newFile = new FileInfo(@"C:\example.xlsx");
using (ExcelPackage xlPackage = new ExcelPackage(newFile)) 
{
    ExcelWorksheet worksheet = xlPackage.Workbook.Worksheets[1];
}

Muszę iterować po każdej komórce, którą ma ten arkusz, i wypluć go w dość duży stół, ale nie chcę drukować pustych komórek ani uzyskać wyjątku. Czy istnieje metoda przypominającaworksheet.rowNum lubcolNum?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion