longjmp () z obsługi sygnału

Używam następującego kodu, aby spróbować odczytać dane wejściowe od użytkownika i przekroczyć limit czasu i wyjść, jeśli minie więcej niż 5 sekund. Osiąga się to poprzez połączenie sygnału setjmp / longjmp i sygnału SIGALRM.

Oto kod:

#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/signal.h>

jmp_buf buffer;

// this will cause t_gets() to return -2
void timeout() {
  longjmp(buffer, 1);
}

int t_gets(char* s, int t)
{
  char* ret;
  signal(SIGALRM, timeout);
  if (setjmp(buffer) != 0)
    return -2; // <--- timeout() will jump here
  alarm(t);
  // if fgets() does not return in t seconds, SIGALARM handler timeout()
  // will be called, causing t_gets() to return -2
  ret = fgets(s, 100, stdin);
  alarm(0);
  if (ret == NULL ) return -1;
  return strlen(s);
}

int main()
{
  char s[100];
  int z=t_gets(s, 5);
  printf("%d\n", z); 
}

Moje pytanie brzmi, czy jest coś, co może się nie udać z tą funkcją. Czytałem, że wywołanie longjmp () z obsługi sygnału może mieć niezdefiniowane zachowanie, do czego dokładnie się odnosi?

A co jeśli alarm uruchomi się zaraz po zwróceniu fgets (), ale przed wywołaniem alarmu (0)? Czy spowoduje to powrót funkcji -2, nawet jeśli użytkownik coś wprowadził?

PÓŹNIEJ EDYCJA: Nie interesują mnie sposoby ulepszenia kodu. Chcę tylko wiedzieć, jak może się nie udać.

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion