Używanie org.json w Servlet powoduje java.lang.ClassNotFoundException: org.json.JSONException

Próbuję opracować serwlet, aby wysłać niektóre obiekty JSON, ale otrzymuję kilka wyjątków. Wierzę, że muszę dodać kilka plików jar, ale nie jestem pewien, które. Oto metoda doGet wraz ze wszystkim, co zaimportowałem:

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
  response.setContentType("application/json");
  PrintWriter out = response.getWriter();

  JSONObject obj = new JSONObject();
  try {
    obj.put("name", "jad");
  } catch (JSONException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  }
  out.println(obj.toString());
}

To jest moja konsola:

SEVERE: A child container failed during start
java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/CarpoolServer]]
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerGet(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1123)
  at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:800)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1559)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1549)
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/CarpoolServer]]
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154)
  ... 7 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/json/JSONException
  at java.lang.Class.getDeclaredFields0(Native Method)
  at java.lang.Class.privateGetDeclaredFields(Unknown Source)
  at java.lang.Class.getDeclaredFields(Unknown Source)
  at org.apache.catalina.util.Introspection.getDeclaredFields(Introspection.java:106)
  at org.apache.catalina.startup.WebAnnotationSet.loadFieldsAnnotation(WebAnnotationSet.java:261)
  at org.apache.catalina.startup.WebAnnotationSet.loadApplicationServletAnnotations(WebAnnotationSet.java:140)
  at org.apache.catalina.startup.WebAnnotationSet.loadApplicationAnnotations(WebAnnotationSet.java:67)
  at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.applicationAnnotationsConfig(ContextConfig.java:405)
  at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.configureStart(ContextConfig.java:881)
  at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.lifecycleEvent(ContextConfig.java:369)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:90)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5269)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  ... 7 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.json.JSONException
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1713)
  at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1558)
  ... 21 more

May 03, 2013 6:16:01 PM org.apache.catalina.core.ContainerBase startInternal
SEVERE: A child container failed during start
java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost]]
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerGet(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1123)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:302)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:443)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:732)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:684)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:322)
  at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:456)
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost]]
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1559)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1549)
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1131)
  at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:800)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  ... 7 more

May 03, 2013 6:16:01 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
SEVERE: Catalina.start: 
org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardServer[8005]]
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154)
  at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:684)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
  at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:322)
  at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:456)
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardService[Catalina]]
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154)
  at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:732)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  ... 7 more
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina]]
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154)
  at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:443)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  ... 9 more
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1131)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:302)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
  ... 11 more

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion