Ponownie użyj tokenów autoryzacji OAuth1 za pomocą rauth

Mam następującą implementację atwitter klient używarauth (OAuth1), na podstawietwitter-timeline-cli.py skrypt wrauth przykłady:

from rauth.service import OAuth1Service

class TwitterClient:

  KNOWN_USERS = {
    'user1' : ("xxx", "yyy", "2342354"), # These should be real tokens
  }

  def __init__(self):
    # Get a real consumer key & secret from https://dev.twitter.com/apps/new
    self.twitter = OAuth1Service(
      name='twitter',
      consumer_key=TWITTER_CONSUMER_KEY,
      consumer_secret=TWITTER_CONSUMER_SECRET,
      request_token_url='https://api.twitter.com/oauth/request_token',
      access_token_url='https://api.twitter.com/oauth/access_token',
      authorize_url='https://api.twitter.com/oauth/authorize',
      base_url='https://api.twitter.com/1/')

  def authorize(self):
    request_token, request_token_secret = self.twitter.get_request_token()
    authorize_url = self.twitter.get_authorize_url(request_token)
    print 'Visit this URL in your browser: ' + authorize_url
    pin = raw_input('Enter PIN from browser: ')
    return request_token, request_token_secret, pin

  def init_session(self, user):
    if user in self.KNOWN_USERS :
      request_token, request_token_secret, pin = self.KNOWN_USERS[user]
    else:
      request_token, request_token_secret, pin = self.authorize()
    session = self.twitter.get_auth_session(request_token,
                        request_token_secret,
                        method='POST',
                        data={'oauth_verifier': pin})
    return session

  def list_tweets(self, user):
    session = self.init_session(user)
    params = {'include_rts': 1, # Include retweets
         'count': 10}    # 10 tweets

    r = session.get('statuses/home_timeline.json', params=params)

    for i, tweet in enumerate(r.json(), 1):
      handle = tweet['user']['screen_name'].encode('utf-8')
      text = tweet['text'].encode('utf-8')
      print '{0}. @{1} - {2}'.format(i, handle, text)

tc = TwitterClient()

tc.list_tweets('user1')

Chodzi o to, że jeśli użytkownik nie jest znany, proszony jest o autoryzację aplikacji. Z drugiej strony, jeśli użytkownik już autoryzował tę aplikację, tokeny autoryzacyjne (token żądania, request_token_secret, pin) powinny być ponownie użyte (zwykle tokeny byłyby w bazie danych; na razie są one na stałe wpisane w scenariusz)

Ale to nie działa:

Traceback (most recent call last):
 File "my-twitter-timeline-cli.py", line 56, in <module>
  tc.list_tweets('user1')
 File "my-twitter-timeline-cli.py", line 43, in list_tweets
  session = self.init_session(user)
 File "my-twitter-timeline-cli.py", line 39, in init_session
  data={'oauth_verifier': pin})
 File ".../lib/python2.7/site-packages/rauth/service.py", line 326, in get_auth_session
  **kwargs)
 File ".../lib/python2.7/site-packages/rauth/service.py", line 299, in get_access_token
  process_token_request(r, decoder, key_token, key_token_secret)
 File ".../lib/python2.7/site-packages/rauth/service.py", line 25, in process_token_request
  raise KeyError(PROCESS_TOKEN_ERROR.format(key=bad_key, raw=r.content))
KeyError: 'Decoder failed to handle oauth_token with data as returned by provider. A different decoder may be needed. Provider returned: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n<hash>\n <error>Invalid / expired Token</error>\n <request>/oauth/access_token</request>\n</hash>\n'

Czy możliwe jest ponowne użycieOAuth1 tokeny autoryzacji?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion