FullAjaxExceptionHandler nie przekierowuje do strony błędów po unieważnionej sesji

Mam problemy z Omnifaces FullAjaxExceptionHandler (http://showcase.omnifaces.org/exceptionhandlers/FullAjaxExceptionHandler). Nie przekierowuje do określonej strony błędu po unieważnieniu sesji.

Mam następujące w mojej twarzy-config:

<factory>
    <exception-handler-factory>org.omnifaces.exceptionhandler.FullAjaxExceptionHandlerFactory</exception-handler-factory>
</factory>

I następujące w moim pliku web.xml:

<error-page>
    <exception-type>javax.faces.application.ViewExpiredException</exception-type>
    <location>/pages/error/viewExpired.html</location>
</error-page>

Po unieważnieniu sesji z perspektywy użytkownika nic się nie dzieje. Aplikacja jest „martwa”. W mojej konsoli widzę następujące żądanie Ajax:

POST do oryginalnej strony facelet z kodem odpowiedzi 302GET do strony logowania z kodem 200 (ale nic się nie dzieje, ponieważ jest wymagane przez Ajax)

Używam MyFaces 2.1.10, Primefaces 3.5, Primefaces Extension 0.6.3 i Omnifaces 1.4.1 w WebLogic 12c

Czy ktoś mógłby mi pomóc we właściwym kierunku? Jak uzyskać poprawne działanie FullAjaxExeptionHandler?

Dzięki

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion