JQuery Mobilne suwaki wstawiane dynamicznie

Dynamicznie wstawiam suwaki. Problem polega na tym, że gdy wstawiam je dynamicznie, nie mają motywu jquerymobile. Oto kod, którego używam:

for (var i = array_colors_available.length - 1; i >= 0; i--) {
    $('#insert_colors_slider').append('<div data-role="fieldcontain" ><fieldset data-role="controlgroup"> <label for="slider-8">'+array_colors_available[i]+' : '+'</label><input id=slider-'+i+' type="range" name='+array_colors_available[i]+' value="0" min="0" max="25" data-highlight="true" data-theme=c data-track-theme="f"></fieldset></div>');
    if(array_slider_info_value != null) $('#slider-'+i).val(array_slider_info_value[i+1].value);
  };

A jeśli używam metod JQueryMobile, to na ekranie pojawiają się dwa suwaki:

for (var i = array_colors_available.length - 1; i >= 0; i--) {
    $('#insert_colors_slider').append('<div data-role="fieldcontain" ><fieldset data-role="controlgroup"> <label for="slider-8">'+array_colors_available[i]+' : '+'</label><input id=slider-'+i+' type="range" name='+array_colors_available[i]+' value="0" min="0" max="25" data-highlight="true" data-theme=c data-track-theme="f"></fieldset></div>');
    $('#slider-'+i).slider();
    if(array_slider_info_value != null) $('#slider-'+i).val(array_slider_info_value[i+1].value);
  };

Co ja robię źle? Kiedy nie używam metod, nie ma motywu, a kiedy go używam, mam dwa suwaki zamiast jednego ... Dzięki!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion