Tastypie, filtrując wiele do wielu relacji

Mam dwa modele, które są połączone innym modelem przez wiele do wielu relacji.

Oto same modele

class Posts(models.Model):
  id = models.CharField(max_length=108, primary_key=True)
  tags = models.ManyToManyField('Tags', through='PostTags')


class Tags(models.Model):
  id = models.CharField(max_length=108, primary_key=True)
  posts = models.ManyToManyField('Posts', through='PostTags')

class PostTags(models.Model):
  id = models.CharField(max_length=108, primary_key=True)
  deleted = models.IntegerField()
  post_id = models.ForeignKey('Posts', db_column='post_field')
  tag_id = models.ForeignKey('Tags', db_column='tag_field')

I tastypie zasobów

class PostsResource(ModelResource):
  tags = fields.ToManyField('django_app.api.TagsResource', 'tags', null=True)
  class Meta:
    queryset = Posts.objects.filter(deleted=0)
    resource_name = 'posts'

class TagsResource(ModelResource):
  posts = fields.ToManyField('django_app.api.PostsResource', 'posts', null=True)
  class Meta:
    queryset = Tags.objects.filter(deleted=0)
    resource_name = 'tags'

W tabeli posttags znajduje się usunięta flaga, czy możliwe jest zwracanie tylko połączonych wyników, gdy usunięta flaga w PostTags wynosi 0?

próbowałemto atrybut filtru w tastypie, ale wydaje się, że troszczy się tylko o flagę w połączonej tabeli (tj. tagi lub posty), a nie o rzeczywistą tabelę, która łączy.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion