Konwertuj Python ElementTree na łańcuch

Ilekroć dzwonięElementTree.tostring(e), Otrzymuję następujący komunikat o błędzie:

AttributeError: 'Element' object has no attribute 'getroot'

Czy istnieje inny sposób przekonwertowania obiektu ElementTree na ciąg XML?

TraceBack:

Traceback (most recent call last):
  File "Development/Python/REObjectSort/REObjectResolver.py", line 145, in <module>
    cm = integrateDataWithCsv(cm, csvm)
  File "Development/Python/REObjectSort/REObjectResolver.py", line 137, in integrateDataWithCsv
    xmlstr = ElementTree.tostring(et.getroot(),encoding='utf8',method='xml')
AttributeError: 'Element' object has no attribute 'getroot'

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion