SyntaxError: identyfikator rozpoczyna się natychmiast po literale numerycznym w Firebug

Dostaję ten błąd, gdy wywołam tę funkcję javascript:

function kickUser(id_userChat){
$.post("chatFuncs.php", { action: "kick", id_user: id_userChat });  
}

ta funkcja „kickUser” jest generowana dla każdego użytkownika podłączonego do mojego okna czatu, w ten sposób

$listUsers .= '<img src="imgUsers/'.$DBClass->nomImg($rowUsers['id_user'],$posImg).'" height="'.$heightImg.'" width="'.$widhImg.'"/>
<span class="styleMsg">'.$rowUser['nameUser'].'</span>&nbsp;
<a href="#" class="BtnKick" onClick="kickUser('.$rowUsers['id_user'].')">Kick</a></br>';

a akcja „kick” jest tylko aktualizacją mojej bazy danych, w której usuwam użytkownika z tabeli chatUsers

Jeśli zmienię $ rowUsers ['id_user'] dla $ rowUsers ['userName'], błąd zmieni się na:ReferenceError: „userName” nie jest zdefiniowany (Zmieniłem prawdziwą nazwę użytkownika dla „userName” tylko dla tego przykładu).

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion