przekonwertować na 3-cyfrowy kod koloru szesnastkowego

Używam 3-cyfrowych wartości kolorów szesnastkowych w CSS przez długi czas:#fff, #999, #069itd. Widzę, jak powtarzające się litery / cyfry są łączone w celu utworzenia 3-cyfrowego szesnastkowego kodu koloru, ale nie rozumiem w pełni wzorca, aby móc napisać konwerter w PHP. Czy jest na to dokumentacja?

Edytować: Och, może moje pytanie nie było jasne. Muszę wiedzieć, jak niektóre z sześciocyfrowych wartości kolorów szesnastkowych są konwertowane na 3-cyfrowe.xxxxxx (ffffff) ixxyyzz (006699) - to jedyne dwa wzory, prawda?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion