Jak uzyskać widok rodzica przycisku w adapterze listy?

Jestem z Brazylii i mam widok listy, który zawiera obrazy przycisków i teksty. Staram się kliknąć na widok listy przycisków i uzyskać widok odpowiedzialny za linię, którą klikam. więc mogę wprowadzić zmiany w wierszu, w którym znajduje się mój przycisk.

co się dzieje i jeśli poniższy kod, gdy klikam przycisk, którykolwiek przycisk listy, zawsze dokonuje zmiany w pierwszym elemencie listy, a ja chciałem, aby zrobił to w odpowiedniej linii. więc ta lista

OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK

Klikam przycisk, a on po prostu zmienia tekst swojego przykładu linii:

OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ -------------- ZMIANA - PRZYCISK <- KLIKNIĘTY
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK

I..

OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ --------------- TEKST - PRZYCISK
OBRAZ ------------ -------------- ZMIANA - PRZYCISK <- KLIKNIĘTY

Przywoływanie tego i używanie adaptera wewnątrz listy fragmentów Przepraszamy, mój angielski jest zły!

public class JAdapterList extends BaseAdapter implements OnClickListener {

  private LayoutInflater mInflater;
  private ArrayList<JItemList> itens;

  public JAdapterList(Context context, ArrayList<JItemList> itens) {
    //Itens que preencheram o listview
    this.itens = itens;
    //responsavel por pegar o Layout do item.
    mInflater = LayoutInflater.from(context);
  }

  public int getCount() {
    return itens.size();
  }

  public JItemList getItem(int position) {
    return itens.get(position);
  }

    public long getItemId(int position) {
    return position;
  }

  public View getView(int position, View view, ViewGroup parent) {
    //Pega o item de acordo com a posção.
    JItemList item = itens.get(position);
    //infla o layout para podermos preencher os dados

    view = mInflater.inflate(R.layout.navlistitem, null);

    ((TextView) view.findViewById(R.id.textListView)).setText(item.getNome());


    ImageButton ib = (ImageButton) view.findViewById(R.id.imageButton1);
    ib.setOnClickListener(this);

    return view;
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {

    // TODO Auto-generated method stub


  View vv = v.getRootView();


  ImageView tv = (ImageView) vv.findViewById(R.id.imageView1);
  TextView texto = (TextView) vv.findViewById(R.id.textListView4);
  texto.setText("CHANGE");
  tv.setAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(tv.getContext(), R.anim.motion));
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion