Przechwytywanie tego wskaźnika w opakowaniu lambda wokół funkcji rekurencyjnej

Mam szablon klasyWrap<T> z rekurencyjną funkcją składowątest(int) które chcę przekazać algorytmowi STL z lambda (std::accumulate w poniższym kodzie).

Jeśli użyję domyślnej listy przechwytywania=i wykonaj moją rekurencyjną funkcję meberastatic, wszystko jest w porządku i uzyskaj wynik, którego chcę.

Jednakże, jeśli sprawię, że będzie to niestatyczna funkcja składowa, zarówno Visual C ++, jak i gcc 4.7.2 narzekają na unormowaniethis-pointer, chyba że zakwalifikuję moje rekurencyjne wywołanie jakothis->test().

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

template<typename T>
struct Wrap 
{
  static int test1(int depth)
  {
   std::vector<int> v = { 0, 1, 2, 3 };
   return depth == 0? 1 : std::accumulate(v.begin(), v.end(), int(0), [=](int sub, int const&) {
     return sub + test1(depth - 1);
   });  
  }

  int test2(int depth)
  {
   std::vector<int> v = { 0, 1, 2, 3 };
   return depth == 0? 1 : std::accumulate(v.begin(), v.end(), int(0), [=](int sub, int const&) {
     return sub + /*this->*/test2(depth - 1);
   });  
  }  
};

int main()
{
  std::cout << Wrap<int>::test1(0) << "\n"; // 1
  std::cout << Wrap<int>::test1(1) << "\n"; // 4
  std::cout << Wrap<int>::test1(2) << "\n"; // 16

  Wrap<int> w;
  std::cout << w.test2(0) << "\n"; // 1
  std::cout << w.test2(1) << "\n"; // 4
  std::cout << w.test2(2) << "\n"; // 16
}

Wyjście włączoneLiveWorkSpace:

source.cpp: In instantiation of 'int Wrap<T>::test2(int) [with T = int]':  
source.cpp:32:26:  required from here 
source.cpp:19:74: error: missing initializer for member 'Wrap<T>::test2(int) [with T = int]::<lambda(int, const int&)>::__this' [-Werror=missing-field-initializers]

Odkomentowanie/*this->/* kawałek, daje taki sam wynik jak dla funkcji członka statycznego.

Dlaczego muszę zakwalifikować moje wywołanie rekurencyjne za pomocąthis->?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion