Jak mogę wyświetlić element podrzędny nad elementem nadrzędnym ORAZ rodzeństwo elementu nadrzędnego?

Moje pytanie dotyczy tego pytania:

Pokaż element potomny nad elementem nadrzędnym za pomocą CSS

Odpowiedź na to pytanie, aby ustawićoverflow: visible, działa tylko dla jednego rodzica jednego dziecka. Mam jednak rzędy tych elementów; rzędy rodziców, w których potrzebuję dziecka do wyświetlenia nad rodzicem. Mogę skłonić dziecko do wyświetlenia nad pierwotnym rodzicem, ale nie mogę skłonić dziecka do pokazania się nad rodzeństwem rodziców. Aby dać ci pojęcie o czym mówię, oto zrzut ekranu:

Chcę, aby wyskakujące opcje, element ukryty za dwoma następnymi wierszami, pojawiały się nad tymi dwoma wierszami, tak jak pokazuje się nad bezpośrednim rodzicem. Zajmowałem się tym i nie zrozumiałem tego, więc mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie w stanie pomóc.

Oto podstawowa struktura:

.row,
.selector {
 position: relative;
}

.label,
.selector {
 display: inline-block;
}

.selector {
 overflow: visible;
}

.selector-inner {
 display: block;
}

.selector-arrow {
 float: right;
 width: 21px;
 height: 21px;
 background: url(arrow.png) no-repeat center center;
}

.selector-caption {
 display: inline-block;
}

.options-popup {
 position: absolute;
 z-index: 100;
 top: 0px;
 right: 0px;
}

.options-item {
 /* only for fonts and sizes */
}
<div class="row">
 <div class="label">Color Scheme:</div>
 <div class="selector">
  <div class="selector-inner">
   <div class="selector-arrow"></div>
   <div class="selector-caption">Standard</div>
  </div>
  <div class="options-popup">
   <div class="options-item">Standard</div>
   <div class="options-item">Dark</div>
   <div class="options-item">Light</div>
  </div>
 </div>
</div>

Co mogę zrobić z CSS, aby wyskakujące okienko opcji pojawiło się nad wszystkimi innymi elementami? Czy jest coś, co muszę zrobić z HTML?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion