Jak sprawić, aby program Visual Studio 2012 wywoływał rodzimy 64-bitowy kompilator Visual C ++ zamiast 32-bitowego kompilatora x64?

Wydaje się, że Visual Studio 2012 zawsze nazywa 32-bitową wersjęcl.exe zlokalizowany w%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin\x86_amd64) zamiast 64-bitowego znajdującego się w%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin\amd64.

Próbowałem wcześniej$(VCInstallDir)bin\amd64 na początek listy „Katalogi wykonywalne” wKatalogi VC ++ sekcjaMicrosoft.Cpp.x64.user arkusz właściwości, ale to w ogóle nie działa - po odbudowaniu otrzymuję ten błąd:

TRACKER : error TRK0002: Failed to execute command: "
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin\amd64\CL.exe"
@C:\Users\<my_profile>\AppData\Local\Temp\tmpf3d817cafe064ad28e7dd62b2cb591c3.rsp
". The operation identifier is not valid.

Jak sprawić, aby program Visual Studio 2012 używał rodzimego 64-bitowego kompilatora C ++?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion