Automatycznie wyrównaj tekst w UILabel zgodnie z językiem tekstu

Jestem zainteresowany ustawieniem jakiegoś tekstu wUILabeli w zależności od kierunkowości języka (np. hebrajski - od prawej do lewej [RTL], angielski - od lewej do prawej [LTR]) ustaw wyrównanieUILabel.

Zauważ, że używając iOS 6NSTextAlignmentNatural nie rozwiązuje problemu, ponieważ wybiera wyrównanie zgodnie z bieżącymi ustawieniami narodowymi, pokaz eksperymentów.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion