Jak utworzyć niestandardowe okno dialogowe w systemie Android?

Chcę utworzyć niestandardowe okno dialogowe, jak poniżej

Próbowałem następujących rzeczy.

Stworzyłem podklasęAlertDialog.Builder i użyłem własnego tytułu i niestandardowego widoku zawartości i użyłem tego, ale wynik nie był zgodny z oczekiwaniami.

Inną próbą było podklasowanieDialogFragment i dostosuj okno dialogowe wewnątrz onCreateDialog, ale wynik nie był zgodny z oczekiwaniami.

Potem spróbowałem użyć równinyDialog klasa. Wynik nie był zgodny z oczekiwaniami.

We wszystkich trzech przypadkach problem polega na tym, że gdy przeoczę widok tytułu, rozmiar okna dialogowego nie jest zgodny z oczekiwaniami, a gdy korzystam z widoku tytułu, w wyniku widoku zawartości istnieje gruba granica (co naprawdę wygląda źle). Teraz mam dwa pytania w głowie ...

Jak mogę to osiągnąć? Ponieważ próbowałem już tak wielu rzeczy, bezpośrednia odpowiedź będzie bardziej doceniana.

Jaki jest najlepszy sposób na wyświetlenie okna błędu lub ostrzeżenia w aplikacji na Androida?

EDYTOWAĆ Dokumentacja programisty Androida zaleca, abyśmy używali opcji DialogFragments lub Dialogs do pokazywania użytkownikowi komunikatów o błędach / alertach. Jednak w pewnym momencie mówią ...

Wskazówka: Jeśli chcesz niestandardowe okno dialogowe, możesz zamiast tego wyświetlać działanie jako okno dialogowe zamiast korzystać z interfejsów API okna dialogowego. Po prostu utwórz działanie i ustaw jego motyw na Theme.Holo.Dialog w elemencie manifestu.

Co to znaczy? Czy nie jest to za dużo, aby użyć działania tylko do pokazania komunikatu o błędzie?

questionAnswers(16)

yourAnswerToTheQuestion