Zobacz argumenty wiersza poleceń przekazywane do programu

Możesz pominąć tę część

Używam pliku wsadowego, który mam w pamięci flash, aby zamontować prawdziwy wolumin kryptowy. Stworzyłem ten plik wsadowy za pomocąten link. w tym pliku wsadowym mam nazwę użytkownika i hasło, które przekazuję jako argumenty do pliku trueCrypt.exe, aby można było go zamontować.

Tak czy inaczej, moje pytanie brzmi: czy będzie możliwe zobaczenie argumentów przekazywanych do programu z procesu strony trzeciej? Innymi słowy, czy będzie można zobaczyć argumenty przekazywane do tego programu:

using System;
using System.Reflection;
using System.Diagnostics;

class Program
{
  static string password = "";

  static void Main(string[] args)
  {
    if (args.Length > 0)
      password = args[0];

    // get location where this program resides 
    var locationOfThisExe = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;


    Console.Write("Press enter to start a new instance of this program.");
    Console.Read();

    var randomArgument = new Random().NextDouble().ToString();
    Process.Start(locationOfThisExe, randomArgument); 
    // I am passing a random argument to a new process!
    // is it possible to see these arguments from another process?
  }
}
Edytować

Tworzę edycję, ponieważ myślę, że objaśniłem siebie niewłaściwie, ale ta edycja powinna być rozwiązaniem, a nie pytaniem

Myślę, że to pytanie nie wzbudziło wystarczającej uwagi. Wykonanie polecenia pokazanego przezhttps://stackoverflow.com/users/235660/alois-kraus przedstawia:

(Wkleiłem wynik do notatnika ++)

na obrazie nie widać go wyraźnie, ale udało mi się zobaczyć, że argument ten przechodzi do tego procesu.To ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ montuję moje prawdziwe woluminy krypt za pomocą polecenia:

„C: Pliki programów TrueCrypt TrueCrypt.exe” / v ”a: volume.tc” / lz / a / p a

to mówi truecrypt, że chcę zamontować wolumin znajdujący się wa:\volume.tc na literę dysku z i hasło toa

Jeśli wykonam to polecenie, true crypt zamontuje ten wolumin na dysku z:

problem polega na tym, że jeśli wtedy wykonam poleceniewmic process Zauważ, co buty:

Pamiętaj, że hasło jest tam!

Podsumowując, nie jest bezpieczne przekazywanie bezpiecznej informacji jako argumentu. Może być bezpieczne, jeśli zamkniesz proces, który otrzymał argumenty, ale myślę, że ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę ...

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion