generowanie i obsługa plików statycznych za pomocą Meteor

Szukam tworzenia statycznych plików tekstowych w oparciu o zawartość dostarczonego obiektu, który może zostać pobrany przez użytkownika. Oto, co planowałem zrobić:

Gdy użytkownik uderza w „eksport”, aplikacja wywołuje aMeteor.method() który z kolei analizuje i zapisuje plik do katalogu publicznego przy użyciu typowych metod Node.

Po utworzeniu pliku w wywołaniu zwrotnym zMeteor.method() Podaje link do wygenerowanego pliku. Na przykład „public / userId / file.txt”. Użytkownik może następnie pobrać plik pod tym linkiem.

Następnie używam MeteorówConnect modele (którego używa wewnętrznie) do kierowania wszelkich żądań do powyższego adresu URL do samego pliku. Mogę zrobić kilka sprawdzeń uprawnień na podstawie identyfikatora użytkownika i zalogowanego stanu użytkownika.

Problem: gdy pliki statyczne są generowane publicznie, strona automatycznie ładuje się za każdym razem. Pomyślałem, że sensowniej byłoby użyć czegoś takiego jak Express do wygenerowania punktu końcowego REST, który mógłby zajmować się tworzeniem plików. Ale wtedy nie jestem pewien, jak radzić sobie z uprawnieniami, jeśli nie mam dostępu do danych sesji Meteor.

Masz jakieś pomysły na najlepszą strategię?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion