Jak sprawdzić, czy DateTime.Now jest pomiędzy dwoma podanymi DateTimes tylko dla części czasu?

W mojej aplikacji muszę wiedzieć, czyNow() jest między dwiema wartościami.

Użytkownik może ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia, aby nie przeszkadzało mu powiadomienie (na przykład w nocy).

Więc jeśli masz dwaTimePickers (czas rozpoczęcia i zakończenia), które użytkownik może ustawić.

Powiedzmy, że użytkownik ustawia22:00 dlaStartTime i07:00 dlaEndTime (to pokryłoby noc).

Jak mogę sprawdzić, czyDateTime.Now jest między wybranym czasem rozpoczęcia i zakończenia?

EDYTOWAĆ: Chcę tylko, aby działało to z godziną i częścią minut. Jeśli więc użytkownik ustawi czas rozpoczęcia i zakończenia, powinno to działać na każdą noc.

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion