sprawdź, czy zainstalowana drukarka sieciowa jest w trybie online

Chcę sprawdzić, czy drukarka jest online. W tym celu otrzymuję uchwyt drukarki z OpenPrinter. Następnie chcę użyć PRINTER_STATUS_OFFLINE w PRINTER_INFO_6 z GetPrinter (). Wynik zawsze wynosi 0?

Jak uzyskać stan offline drukarki?

Kod, którego użyłem.

bool IsPrinterOnline(wstring strPrinterFriendlyName)
{
 HANDLE hPrinter ;
 if ( OpenPrinter(const_cast<LPWSTR>(strPrinterFriendlyName.c_str()), &hPrinter, NULL) == 0 )
 {  
  /*OpenPrinter call failed*/
  return false;
 }

 DWORD dwBufsize = 0;
 PRINTER_INFO_6* pinfo = 0;
 GetPrinter(hPrinter, 6,(LPBYTE)pinfo, dwBufsize, &dwBufsize); //Get dwBufsize

 PRINTER_INFO_6* pinfo6 = (PRINTER_INFO_6*)malloc(dwBufsize); //Allocate with dwBufsize
 GetPrinter(hPrinter, 6,(LPBYTE)pinfo6, dwBufsize, &dwBufsize);

 DWORD dwStatus = pinfo6->dwStatus; //always returns 0

 if (dwStatus == PRINTER_STATUS_OFFLINE)
 {
  free(pinfo6); 
  ClosePrinter( hPrinter );
  return false;
 }

 free(pinfo6); 
 ClosePrinter( hPrinter );
 return true;
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion