Czy można uzyskać dostęp do interfejsu API do obsługi administracyjnej za pomocą konta usługi?

Zakresy moich kont usług to:https://apps-apis.google.com/a/feeds/user/ i DriveScope.DRIVE

Autoryzowałem ten sam zakres w „Zarządzaj dostępem klienta OAuth innej firmy” w ustawieniach domeny dla mojego identyfikatora konta usługi.

Używam klienta java obsługującego API.

Tworzę poświadczenia za pomocą klienta google oauth za pomocąGoogleCredential.Builder :

credBuilder.setTransport(HTTP_TRANSPORT)
    .setJsonFactory(JSON_FACTORY)
    .setServiceAccountId(config.serviceAccountId)
    .setServiceAccountPrivateKeyFromP12File(new File(config.keyFilePath))
    .setServiceAccountScopes(SCOPES);
    .setServiceAccountUser("[email protected]")

Próbuję autoryzować moje żądanie do interfejsu administracyjnego z

userService = new UserService(config.repositoryId);
userService.setOAuth2Credentials(oAuthCredentials);

gdzieoAuthCredentials to moje wcześniej zbudowane poświadczenia usługi.

Dzięki tej konfiguracji mogę uzyskać dostęp do plików i kolekcji z Dysku Google dowolnego użytkownika mojej domeny. Ale nie mogę uzyskać dostępu do listy użytkowników mojej domeny za pomocą tych poświadczeń.

Jeśli nie określę użytkownika konta usługi, to również nie działa

Oto ślad stosu, jaki otrzymuję:

com.google.gdata.util.ServiceForbiddenException: You are not authorized to access this API.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>You are not authorized to access this API.</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000">
<H1>You are not authorized to access this API.</H1>
<H2>Error 403</H2>
</BODY>
</HTML>
at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.handleErrorResponse(HttpGDataRequest.java:605)
at com.google.gdata.client.http.GoogleGDataRequest.handleErrorResponse(GoogleGDataRequest.java:564)
at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.checkResponse(HttpGDataRequest.java:560)
at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.execute(HttpGDataRequest.java:538)
at com.google.gdata.client.http.GoogleGDataRequest.execute(GoogleGDataRequest.java:536)
at com.google.gdata.client.Service.getFeed(Service.java:1135)
at com.google.gdata.client.Service.getFeed(Service.java:998)
at com.google.gdata.client.GoogleService.getFeed(GoogleService.java:645)
at com.google.gdata.client.Service.getFeed(Service.java:1017)
at com.google.gdata.client.appsforyourdomain.AppsForYourDomainService.getFeed(AppsForYourDomainService.java:137)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.service.BaseService$1.doTry(BaseService.java:125)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.service.BaseService$1.doTry(BaseService.java:1)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.service.backoff.BackoffRequest.execute(BackoffRequest.java:50)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.service.BaseService.getFeedWithBackoff(BaseService.java:129)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.service.BaseService.retrieveAllEntries(BaseService.java:90)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.service.GappsUserService.getAllUserFeed(GappsUserService.java:57)
at foo.bar.baz.eci.gdrive.GdriveContentProviderFactory.doDiscover(GdriveContentProviderFactory.java:67)
... 19 more

I logowanie z biblioteki klienta:

21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setPrivateHeader
PLUS FIN: Authorization: <Not Logged>
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setPrivateHeader
PLUS FIN: Authorization: <Not Logged>
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setPrivateHeader
PLUS FIN: Authorization: <Not Logged>
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: User-Agent: gdocsRepo GData-Java/1.47.1(gzip)
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: User-Agent: gdocsRepo GData-Java/1.47.1(gzip)
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: User-Agent: gdocsRepo GData-Java/1.47.1(gzip)
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: Accept-Encoding: gzip
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: Accept-Encoding: gzip
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: Accept-Encoding: gzip
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: GData-Version: 1.0
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: GData-Version: 1.0
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest setHeader
PLUS FIN: GData-Version: 1.0
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
FIN: 403 You are not authorized to access this API.
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
FIN: 403 You are not authorized to access this API.
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
FIN: 403 You are not authorized to access this API.
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Encoding: gzip
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Encoding: gzip
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Encoding: gzip
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Length: 151
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Length: 151
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Length: 151
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: null: HTTP/1.1 403 You are not authorized to access this API.
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: null: HTTP/1.1 403 You are not authorized to access this API.
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: null: HTTP/1.1 403 You are not authorized to access this API.
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Expires: Wed, 21 Nov 2012 14:17:37 GMT
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Expires: Wed, 21 Nov 2012 14:17:37 GMT
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Expires: Wed, 21 Nov 2012 14:17:37 GMT
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-XSS-Protection: 1; mode=block
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-XSS-Protection: 1; mode=block
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-XSS-Protection: 1; mode=block
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-Frame-Options: SAMEORIGIN
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-Frame-Options: SAMEORIGIN
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-Frame-Options: SAMEORIGIN
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Date: Wed, 21 Nov 2012 14:17:37 GMT
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Date: Wed, 21 Nov 2012 14:17:37 GMT
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Date: Wed, 21 Nov 2012 14:17:37 GMT
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Type: text/html; charset=UTF-8
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Type: text/html; charset=UTF-8
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Content-Type: text/html; charset=UTF-8
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Server: GSE
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Server: GSE
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Server: GSE
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-Content-Type-Options: nosniff
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-Content-Type-Options: nosniff
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: X-Content-Type-Options: nosniff
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Cache-Control: private, max-age=0
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Cache-Control: private, max-age=0
21 nov. 2012 15:17:37 com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest execute
PLUS FIN: Cache-Control: private, max-age=0

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion