Przekazywanie danych między javascript a apletem java

Mam funkcję JavaScript, którą zamieściłem tutaj i otrzymałem kilka odpowiedzi. Potrzebuję więcej pomocy, aby móc wyraźnie manipulować kodem:

<code>function printreceipt(tax,subtotal,total)
{
    subtotalElem=document.getElementById("total");
    var taxElem=document.getElementById("tax");
    productElem=document.getElementById("product-name");
    alert("here are my products" + taxElem.innerHTML + subtotalElem.innerHTML);
}
</code>

Zapytałem, jak wysłać zmienne JavaScript do apletu JAVA, a odpowiedzią było dodanie tego do JavaScript:

<code>var myApp = document.applets['myApplet'];
myApp.receiveData(taxElem.innerHTML + subtotalElem.innerHTML);
</code>

Zalecono umieszczenie tego kodu w aplecie JAVA

<code>public void receiveData(String dataFromJS)
{
     //Do what you need with your data
}
</code>

Pokazano mi, jak włączyć funkcję publiczną do pobierania danych z apletu, ale kiedy wdrażam aplet, nie pobiera on danych - jest pusty.

Jak mogę uzyskać dane w postaci ciągu, podobnie jak zawartość podatku.Jak mogę dodać argumenty w kodzie, aby pobrać zawartość elementów, takich jak podatek.Jak wyświetlić dane w aplecie?

questionAnswers(0)

yourAnswerToTheQuestion