WindowsSdkDir nie jest poprawnie ustawiony w Visual Studio 2008?

Próbuję zbudować kod C ++, który wymaga plików nagłówkowych i bibliotek systemu Windows 7.0 SDK. Moje katalogi VC ++ są ustawione na:

$(VCInstallDir)include
$(VCInstallDir)atlmfc\include
$(WindowsSdkDir)\include
$(WindowsSdkDir)\common\include
$(FrameworkSDKDir)include

Mój$(WindowsSdkDir) zmiennapowinien być ustawione naC:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\ - Użyłem narzędzia konfiguracyjnego SDK „Visual Studio Registration”, aby go ustawić, i wygląda ono poprawnie w rejestrze. Sprawdziłem podHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SDKs\Windows (i to samo wWow6432Node.

Mimo to Visual C ++ nadal pobiera pliki nagłówkoweC:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\

Co jest nie tak i jak to naprawić?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion